LIVES OF LITERATURE: Orta Çağ Yazarları & Metinleri, Yenilikçi Yazarlar, Victoria-Edward Dönemi Yazarları, Gotik Yazarlar, Edebiyat Kuramcıları gibi temel edebi akımlarla ilişkili yazarların ve metinlerin derinlemesine incelendiği 69 akademik dergilerden oluşan  tüm makalelere erişilmektedir.

Son Erişim Tarihi : 29 Şubat 2020


ARTSTOR DIGITAL LIBRARY: Görseller, aralarında Metropolitan Sanat Müzesi, Modern Sanatlar Müzesi (MoMA) ve Louvre gibi önemli müzelerin ve Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi, Harvard Peabody Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi ve Magnum Fotoğraf Ajansı gibi özel konulara odaklanmış kurumların da bulunduğu çok çeşitli yerlerden, müzelerden, fotoğraf arşivlerinden, akademisyenlerden ve sanatçılardan derlenmiştir. Tarih öncesinden günümüze kadar sanatsal üretimi her yönüyle kapsamasına ek olarak, antropoloji, arkeoloji, mimarlık, klasikler, moda, tarih, fotoğrafçılık ve dini araştırmalar gibi konularda eğitim ve öğretim için zengin bir içerik sunmaktadır.

Son Erişim Tarihi : 29 Şubat 2020

 

Jurix Hukuk Dergileri 49 farklı akademik yayında yer bulmuş 8763 uzman yazarın 18000’den fazla makalesi bulunmaktadır. Yayınların yeni sayıları güncel olarak sisteme eklenerek indekslenmektedir.

Son Erişim Tarihi : 24 Şubat 2020

 

Emerald Emerging Markets Case Studies : EMCS (Vaka çalışmaları), işletme ve yönetim bilimlerinde öğrencilerin olayları öngörebilme becerisini, analiz yeteneğini ve karar alma sürecini geliştirmesi açısından tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. Gerçek olaylara dayanan çalışmalar sırasında öğrenciler aktif rol alarak olayı kavrama ve karşılaştıkları sorunları çözme ile ilgili becerilerini geliştirirler. 800’den fazla vaka çalışması sunulmaktadır, koleksiyona bu yıl 140 yeni vaka çalışması eklenecektir. İçerik olarak daha çok gelişmekte olan ekonomilere odaklanmaktadır. Tamamı hakem görüşünden geçmiş ve sınıf ortamında test edilmiştir ve Emerald’ın kendi yayınlarıdır.  


Son Erişim Tarihi : 30 Haziran 2020