LIVES OF LITERATURE: Orta Çağ Yazarları & Metinleri, Yenilikçi Yazarlar, Victoria-Edward Dönemi Yazarları, Gotik Yazarlar, Edebiyat Kuramcıları gibi temel edebi akımlarla ilişkili yazarların ve metinlerin derinlemesine incelendiği 69 akademik dergilerden oluşan  tüm makalelere erişilmektedir.

Son Erişim Tarihi : 29 Şubat 2020